Významná obnova budov

| 1. januára 2019 | 0 Comments

Významná obnova je definovaná zákonom č. 300/2005 Z.z. Súvisí so stavebnými úpravami existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva najmä zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy v rozsahu najmenej 25 % plochy obalových konštrukcií budovy.

S významnou obnovou existujúcich budov súvisí uplatnenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Z hľadiska dopadu na energetickú hospodárnosť a správnosť postupov je logické zateplenie uskutočniť po výmene otvorových konštrukcií.

Významnú obnovu budovy možno uskutočniť naraz alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Významná obnova technických systémov budovy

obnova technického zariadenia budovy, pri ktorej investičné náklady na obnovu sú vyššie ako 50% investičných nákladov na nové porovnateľné technické zariadenie budovy, pričom znížením potreby primárnych energetických zdrojov na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie alebo klimatizáciu sa dosiahne splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy (podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti).

Hĺbková obnova budovy

uskutočnenie významnej obnovy budovy a významnej obnovy technického zariadenia budovy (podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti)

Category: Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *