milan

rss feed

milan's Latest Posts

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budov

| 1. januára 2019 | 0 Comments

Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy sa určuje výpočtom energetickej hospodárnosti budov. Hodnotenie sa uskutočňuje pre každé miesto spotreby energie v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie a pre každý energetický nosič. Súčet hodnôt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie potrebnej na splnenie všetkých […]

Continue Reading

Významná obnova budov

Významná obnova budov

| 1. januára 2019 | 0 Comments

Významná obnova je definovaná zákonom č. 300/2005 Z.z. Súvisí so stavebnými úpravami existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva najmä zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy v rozsahu najmenej 25 % plochy obalových konštrukcií budovy. S významnou obnovou existujúcich budov súvisí uplatnenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Z hľadiska […]

Continue Reading

Rozdelenie budov podľa energetickej náročnosti

| 18. decembra 2018

Energeticky úsporná budova: Budova postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami zabezpečujúcimi zníženie potreby tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a spĺňajúca hygienické požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií (vyhovujú čiastočne obnovované budovy v minulosti). Nízkoenergetická budova: Budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova existujúceho […]

Continue Reading