Energetická hospodárnosť budov

| 1. januára 2019 | 0 Comments

Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy sa určuje výpočtom energetickej hospodárnosti budov.

Hodnotenie sa uskutočňuje pre každé miesto spotreby energie v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie a pre každý energetický nosič.

Súčet hodnôt potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiada-viek vo vnútornom priestore budovy vymedzenom hranicou budovy, ktoré súvisia s normalizovaným užívaním budovy, je celková potreba energie.

Hranicu budovy vymedzujú obalové konštrukcie teplovýmenného obalu budovy podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA

Potreba energie určená pre jednotlivé miesta spotreby energie, celková potreba energie a primárna energia (§ 3 ods. 2 zákona) sú číselnými údajmi v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy budovy za jeden rok (možnosti: vonkajšie, celkové vnútorné, vnútorné rozmery).

Category: Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *